PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

NHỮNG CON SỐ "BIẾT NÓI" CỦA THỜI ĐẠI 4.0

NHỮNG CON SỐ "BIẾT NÓI" CỦA THỜI ĐẠI 4.0 1. 81% khách hàng thích sử dụng lại dịch vụ khi có trải nghiệm tốt 2. Tăng 5% khách hàng quay lại giúp tăng 125% lợi nhuận cho công ty 3. Doanh nghiệp chú trọng đến trải nghiệm khách hàng có lợi nhuận tốt hơn tới 60% đối thủ 4. Tăng 2% số khách hàng qu...
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x
Gọi điện Tư vấn Khuyến mãi Tài khoản Map