Combo Tông Fade - Tông đi khung chuyên nghiệp chất lượng sắc bén lưỡi

COMBO TAPER FADE 07 l A4 BLUE Fade + P24 CROM
1.640.000₫ 1.940.000₫ - 15%
COMBO TAPER FADE 06 l P16 Fade + M82 Ori
1.340.000₫ 1.640.000₫ - 18%
COMBO  TAPER FADE 05 l P11 Taper  + P20 Fade Gold
1.710.000₫ 2.010.000₫ - 15%
COMBO  TAPER FADE 04 l 968 Lưỡi kép + P34 Black
1.240.000₫ 1.540.000₫ - 19%
COMBO  TAPER FADE 03 l A1D + 100 REP Lưỡi kép USA
2.690.000₫ 2.990.000₫ - 10%
COMBO TAPER FADE 02 l TAPER A1D + FADE A2 GREEN
2.875.000₫ 3.175.000₫ - 9%
COMBO TAPER FADE 01 l  A2 green + P3 green LCD
2.175.000₫ 2.475.000₫ - 12%
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x
Gọi điện Tư vấn Đơn hàng Tài khoản Map