Combo Tông đơ cắt viền cạo khô chuyên nghiệp chính hãng usa uy tín TPHCM HÀ NỘI

COMBO BABYLISS GOLD 3
11.090.000₫
Combo 3S3 l 911 Đi khung + L27 Gold + SH06
2.680.000₫ 3.180.000₫ - 16%
Combo 3S11 l A3 TAPER + S1 VIỀN + SH06
3.320.000₫ 3.800.000₫ - 13%
COMBO START 06 l P16 FADE + L6
1.340.000₫ 1.540.000₫ - 13%
COMBO TAPER LINE 08 l CODOS PRO 980 + L12
2.140.000₫ 2.440.000₫ - 12%
COMBO FULL 02
2.620.000₫ 3.300.000₫ - 21%
COMBO FULL 08
2.440.000₫ 3.000.000₫ - 19%
Combo 3S6 l 911 chuyên Fade + L27 Gold + SH05
2.380.000₫ 2.880.000₫ - 17%
COMBO START 05 l P29 FADE + L2
1.170.000₫
COMBO START 01 l P7 LCD TAPER + SUKER PRO
1.080.000₫ 1.250.000₫ - 14%
COMBO START 02 l W 968 FADE + SUKER PRO
980.000₫ 1.100.000₫ - 11%
COMBO START 03 l TAPER M82 + SUKER PRO
940.000₫ 1.150.000₫ - 18%
COMBO FADE LINE 02 l P11 FADE + L12
1.680.000₫ 1.980.000₫ - 15%
COMBO TAPER LINE 03 l P34 crom + L12
1.340.000₫ 1.640.000₫ - 18%
COMBO BABYLISS BLACK 3
11.090.000₫
COMBO 3B USA  l SENIOR + DETAILER PRO LI + FINALE
9.230.000₫ 9.400.000₫ - 2%
COMBO BABYLISS GOLD 2
8.340.000₫
COMBO BABYLISS BLACK 2
8.340.000₫
COMBO 2K USA l SENIOR + DETAILER PRO LI
6.780.000₫ 7.100.000₫ - 5%
COMBO 2S USA l LEGEND USA CÓ DÂY 220V + MAGIC CLIP
4.990.000₫ 5.100.000₫ - 2%
COMBO FULL 07
4.020.000₫ 4.600.000₫ - 13%
COMBO FULL 12
3.985.000₫ 4.485.000₫ - 11%
COMBO FULL 09
3.730.000₫ 4.100.000₫ - 9%
COMBO FULL 05
3.630.000₫ 4.200.000₫ - 14%
COMBO 3S7 l A1D TAPER + A2 GREEN FADE + L12
3.615.000₫ 4.015.000₫ - 10%
COMBO 3S9 l A1D TAPER + 100 Rep Lưỡi kép USA + L1
3.500.000₫ 3.900.000₫ - 10%
COMBO 3S8 l A1D TAPER + 100 Rep Lưỡi kép USA + L12
3.430.000₫ 3.830.000₫ - 10%
COMBO 3S10 l  A1D TAPER + VIỀN S1 + Cạo khô SH06
3.220.000₫ 3.620.000₫ - 11%
COMBO TAPER FADE 02 l TAPER A1D + FADE A2 GREEN
2.875.000₫ 3.175.000₫ - 9%
COMBO  TAPER FADE 03 l A1D + 100 REP Lưỡi kép USA
2.690.000₫ 2.990.000₫ - 10%
COMBO FADE LINE 09 l SKIN FADE A3 Platinum + S1 Platinum
2.380.000₫ 2.680.000₫ - 11%
COMBO FADE LINE 06 l A1 FADE + S1
2.380.000₫ 2.680.000₫ - 11%
COMBO FULL 04
3.020.000₫ 3.600.000₫ - 16%
COMBO FULL 03
3.020.000₫ 3.700.000₫ - 18%
COMBO FULL 11
2.520.000₫ 3.000.000₫ - 16%
COMBO FULL 10
2.550.000₫ 3.100.000₫ - 18%
COMBO FULL 01
2.260.000₫ 2.800.000₫ - 19%
COMBO 3S2 l P11 FADE + L12 + Cạo khô Clean master
2.220.000₫ 2.620.000₫ - 15%
COMBO 3S5 l P19 TAPER + L27 GOLD + Cạo SH05 GOLD
2.140.000₫ 2.540.000₫ - 16%
COMBO VOLUME 03 l A1 FADE + P3 Red TAPER + L12
2.920.000₫ 3.220.000₫ - 9%
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x
Gọi điện Tư vấn Đơn hàng Tài khoản Map