Combo Tông đơ cắt tóc - Tông viền chuyên cắt tóc nam nữ chuyên nghiệp chính hãng sắc bén

Combo Taper Line 17 - SC NASA + S1 CROM
2.040.000₫ 2.340.000₫ - 13%
Combo Fade Line 24 - P02 + L9
1.210.000₫ 1.510.000₫ - 20%
Combo Taper Line 18 - SC02 LƯỠI ĐƠN + ST02 BLUE
1.685.000₫ 1.985.000₫ - 15%
Combo Fade Line 22 - SC02 LƯỠI KÉP + ST02 BLACK
1.685.000₫ 1.985.000₫ - 15%
Combo Taper Line 16 - P05 + L29
1.400.000₫ 1.700.000₫ - 18%
Combo Taper Line 13 - SC11 + ST11
1.740.000₫ 2.040.000₫ - 15%
Combo Taper Line 09 - SC11 + ST11
1.740.000₫ 2.040.000₫ - 15%
Combo Taper Line 14 - P34 CROM + L1
1.340.000₫ 1.640.000₫ - 18%
Combo Taper Line 12 - CODOS 918 + ST06
1.510.000₫ 1.810.000₫ - 17%
Combo Taper Line 11 - CODOS 980 + ST06
2.010.000₫ 2.310.000₫ - 13%
Combo Taper Line 10 - SC01 + ST01
3.300.000₫ 3.600.000₫ - 8%
Combo Taper Line 08 - 911 GOLD LƯỠI ĐƠN + L27
1.840.000₫ 2.140.000₫ - 14%
Combo Taper Line 06 - SC06 + ST06
1.610.000₫ 1.910.000₫ - 16%
Combo Taper Line 07 - P3 GREEN + L29
1.440.000₫ 1.740.000₫ - 17%
Combo Taper Fade 07 - A3 TITAN + SC06
2.480.000₫ 2.780.000₫ - 11%
Combo Fade Line 21 - P16 + L27
1.340.000₫ 1.640.000₫ - 18%
Combo Fade Line 20 - A7 + L29
1.640.000₫ 1.940.000₫ - 15%
Combo Fade Line 19 - P11+ L27
1.540.000₫ 1.840.000₫ - 16%
Combo Fade Line 18 - P01 + L29
1.300.000₫ 1.600.000₫ - 19%
Combo Fade Line 17 - A8 + S1 CROM
1.970.000₫ 2.270.000₫ - 13%
Combo Fade Line 16 - SC08 + L27
1.570.000₫ 1.870.000₫ - 16%
Combo Fade Line 15 - ALPHA 3 LƯỠI KÉP + L27
1.670.000₫ 1.970.000₫ - 15%
Combo Fade Line 14 - A3 PLATINUM LƯỠI KÉP + S1
2.480.000₫ 2.780.000₫ - 11%
Combo Fade Line 13 - A3 TITAN + S1
2.480.000₫ 2.780.000₫ - 11%
Combo Fade Line 12 - A9 + L27
1.400.000₫ 1.700.000₫ - 18%
Combo Fade Line 11 - 911 LƯỠI KÉP GOLD + L27
1.840.000₫ 2.140.000₫ - 14%
COMBO FADE LINE 09 l SKIN FADE A3 Platinum + S1 Platinum
2.380.000₫ 2.680.000₫ - 11%
COMBO TAPER LINE 05 l KOREA 018 + L27 BLACK
1.240.000₫ 1.540.000₫ - 19%
COMBO TAPER LINE 02 l P20 GOLD ORI + L27 GOLD
1.240.000₫ 1.540.000₫ - 19%
COMBO FADE LINE 06 l A1 FADE + S1
2.380.000₫ 2.680.000₫ - 11%
COMBO FADE LINE 05 l P20 GOLD FADE + L27 GOLD
1.540.000₫ 1.840.000₫ - 16%
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x
Gọi điện Tư vấn Khuyến mãi Tài khoản Map