Combo Tông đơ cắt tóc - Tông viền chuyên cắt tóc nam nữ chuyên nghiệp chính hãng sắc bén

COMBO FADE LINE 09 l SKIN FADE A3 Platinum + S1 Platinum
2.380.000₫ 2.680.000₫ - 11%
COMBO TAPER LINE 08 l CODOS PRO 980 + L12
2.140.000₫ 2.440.000₫ - 12%
COMBO TAPER LINE 07 l A4 GOLD Lưỡi kép USA +L27 GOLD
2.140.000₫ 2.440.000₫ - 12%
COMBO TAPER LINE 06 l P4 BLACK + L27 Black
1.340.000₫ 1.640.000₫ - 18%
COMBO TAPER LINE 05 l KOREA 018 + L27 BLACK
1.240.000₫ 1.540.000₫ - 19%
COMBO TAPER LINE 04 l 918 PRO TAPER + L12
1.580.000₫ 1.880.000₫ - 16%
COMBO TAPER LINE 03 l P34 crom + L12
1.340.000₫ 1.640.000₫ - 18%
COMBO TAPER LINE 02 l P20 GOLD ORI + L27 GOLD
1.240.000₫ 1.540.000₫ - 19%
COMBO TAPER LINE 01 l P34 Black + L21
1.370.000₫ 1.670.000₫ - 18%
COMBO FADE LINE 06 l A1 FADE + S1
2.380.000₫ 2.680.000₫ - 11%
COMBO FADE LINE 05 l P20 GOLD FADE + L27 GOLD
1.540.000₫ 1.840.000₫ - 16%
COMBO FADE LINE 04 l P4 GOLD FADE + L27 GOLD
1.440.000₫ 1.740.000₫ - 17%
COMBO FADE LINE 03 l P19 FADE + L22
1.770.000₫ 2.070.000₫ - 14%
COMBO FADE LINE 02 l P11 FADE + L12
1.680.000₫ 1.980.000₫ - 15%
COMBO FADE LINE 01 l P21 FADE + L1
1.670.000₫ 1.970.000₫ - 15%
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x
Gọi điện Tư vấn Đơn hàng Tài khoản Map