Tất cả sản phẩm

Gel nhuộm tóc CM KPOP Speed Light 500ml
190.000₫ 240.000₫ - 21%
Lưỡi kép đã được mài mỏng E18
150.000₫ 300.000₫ - 50%
Lưỡi đơn siêu bén E17
150.000₫ 300.000₫ - 50%
LƯỠI ĐƠN E16
45.000₫ 120.000₫ - 62%
Lưỡi đơn siêu bén E15
70.000₫ 150.000₫ - 53%
Lưỡi đơn Madeshow E13
130.000₫ 280.000₫ - 54%
Lưỡi đơn E12
70.000₫
Luỡi đơn E11
60.000₫ 150.000₫ - 60%
Nắp lắp tông đơ magic mỹ
60.000₫ 150.000₫ - 60%
Bộ Kem Duỗi Chính Hãng CM Korea Double Mint
250.000₫ 310.000₫ - 19%
Lưỡi kép Wahl STD E10 fade siêu mịn mỏng
80.000₫ 200.000₫ - 60%
Tông FX 6x0 - Chuyên phá ngấn, cạo sát
920.000₫ 990.000₫ - 7%
Lược Nhọn 69 Centimét
50.000₫ 70.000₫ - 29%
Lược 63 Size Nhỏ
80.000₫
Nắp trên, dưới lắp tông magic Mỹ
120.000₫ 280.000₫ - 57%
Nắp lắp tông senior trung quốc
40.000₫ 100.000₫ - 60%
Nắp lắp tông magic Mỹ
40.000₫ 100.000₫ - 60%
Lưỡi tông viền Wahl Detailer B3
80.000₫ 200.000₫ - 60%
Lưỡi tông viền B2
80.000₫ 200.000₫ - 60%
Lưỡi tông viền Wahl Detailer B1
80.000₫ 200.000₫ - 60%
Lưỡi kép WAHL STD E9
120.000₫ 300.000₫ - 60%
Lưỡi đơn WAHL USA STD E8
80.000₫ 200.000₫ - 60%
Lưỡi đơn kê lược sắc bén E7
60.000₫ 150.000₫ - 60%
Lưỡi đơn WAHL STD E6 chuyên kê lược
60.000₫ 150.000₫ - 60%
Lưỡi đơn Skin fade Pro (cắt kê lược)
60.000₫ 180.000₫ - 67%
Lưỡi đơn Skin fade E4
60.000₫ 150.000₫ - 60%
Lưỡi đơn Wahl SDT E3
50.000₫ 180.000₫ - 72%
Lưỡi kép Wahl STD E1 fade siêu mịn mỏng
80.000₫ 200.000₫ - 60%
Lưỡi đơn siêu bén Madeshow
150.000₫ 350.000₫ - 57%
Uốn Nóng CM MAX SPEED
190.000₫ 290.000₫ - 34%
Kem Ủ Xả tóc CLAPLEX No.6
160.000₫ 190.000₫ - 16%
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x