LƯỠI TÔNG ĐƠ BÉN

Nắp cạo khô WAHL FINALE chính hãng USA 100%
450.000₫ 490.000₫ - 8%
Lưỡi Kép Chuyên Fade Skin Fade Limited Edition
290.000₫ 350.000₫ - 17%
Lưỡi kép Wahl STD K1 FADE SIÊU MỊN MỎNG
280.000₫ 320.000₫ - 12%
Lưỡi kép sứ Wahl STD C2 giải nhiệt nhanh.
250.000₫ 320.000₫ - 22%
Lưỡi kép SKIN FADE Gold K4 FADE SIÊU MỎNG
250.000₫ 320.000₫ - 22%
Lưỡi đơn SKIN FADE std D4 (cắt kê lược)
240.000₫ 280.000₫ - 14%
Lưỡi kép Skin Fade Siêu Bén
200.000₫ 240.000₫ - 17%
Lưỡi đơn Wahl CLASSIC D2 (cắt kê lược)
200.000₫ 240.000₫ - 17%
Lưỡi đơn SKIN FADE CLASSIC D3 (cắt kê lược)
200.000₫ 240.000₫ - 17%
LƯỠI CODOS trắng chân cao chính hãng
190.000₫ 260.000₫ - 27%
Lưỡi Sứ Chân Cao F2 Tông đơ Tròn
150.000₫ 240.000₫ - 38%
Lưỡi sứ trên Skin Fade A5 CERAMIC
120.000₫ 150.000₫ - 20%
Lưỡi sứ trên Skin Fade A6 CERAMIC Fade siêu mịn
120.000₫ 150.000₫ - 20%
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x