100 màu nhuộm không cần mix

9/81 Xanh Khói - Level 9,10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/51 Trà Sữa - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/71 Nâu Xám - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/17 Nâu Sữa - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/17 Nâu Trà Sữa - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/71 Nâu Khói - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
12/1 Khói Coban - Level 10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
12/1 Khói Sáng - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/11 Xám Khói - Level 10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/11 Khói Tối - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/58 Violet Pink - Level 10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/17 Nâu Khói Tím - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/17 Nâu Tây - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/71 Hồng Trà - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/71 Khói Hồng - Level 9,10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/17 Khói Tím - Level 10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/61 Tím Khói - Level 9,10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/27 Mint Pastel - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/81 Xanh Olive - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/81 Blueberry - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/61 Violet Berry - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/61 Nâu Carot - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/61 Hồng Trà - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/58 Purple Galaxy - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/58 Lollipop - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/14 Rose Gold - Level 9,10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/58 Pink Choco - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/58 Nâu Hồng - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/51 Vàng Khói - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/51 Pink Violet - Level 10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/51 Nâu Vàng Khói - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/27 Khói Matcha - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/14 Cafe Sữa - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/43 Cam Đất - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/43 Cam Carot - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/3 Nâu Vàng Sáng - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/2 Nâu Matcha - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/2 Matcha Green - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/2 Cool Green - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/11 Xám Khói - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/11 Nâu Vàng Lạnh - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/77 Nâu Hạt Dẻ - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/75 Socola Sáng - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
12/1 Khói Rêu - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/71 Xám Rêu Tây - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/71 Matcha Pastel - Level 9,10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/45 Nâu Đỏ Cherry - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/45 Đỏ Rượu Vang - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/11 Xám Trầm - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/2 Xanh Rêu - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/18 Xanh Than - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/18 Violet Blue - Level 10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
12/1 Vàng Lạnh - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/11 Nâu Tây Lạnh - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/18 Rêu Trà Khói - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/18 Khói Xanh - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/0 Nâu Sáng - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/77 Nâu Cafe - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/75 Socola Tối - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/71 Khói Môn - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/43 Nâu Cam - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/43 Fire Orange - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/43 Cam Tây - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/43 Cam Đào - Level 10
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/3 Nâu Vàng Vừa - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/2 Rêu Đá - Level 8
43.000₫ 90.000₫ - 52%
2/8 Xanh Đen - Level 6,7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
2/8 Xanh Đen - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/2 Green Galaxy - Level 9
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/11 Xám Chì - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/0 Nâu Nhạt - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
55/73 Nâu Coffee - Phủ bạc
43.000₫ 90.000₫ - 52%
55/44 Nâu Chocolate - Phủ bạc
43.000₫ 90.000₫ - 52%
5/77 Nâu Trà Đen - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
5/75 Nâu Tối - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
5/66 Tím Trà  - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
5/66 Tím Than - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
5/45 Đen Ánh Tím - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
5/0 Nâu Vừa - Phủ bạc
43.000₫ 90.000₫ - 52%
44/77 Nâu Đen - Phủ bạc
43.000₫ 90.000₫ - 52%
44/75 Nâu Tối - Phủ bạc
43.000₫ 90.000₫ - 52%
44/57 Nâu Cherry - Phủ bạc
43.000₫ 90.000₫ - 52%
4/0 Nâu Tối  - Phủ bạc
43.000₫ 90.000₫ - 52%
3/0 Đen tự nhiên - Phủ bạc
43.000₫ 90.000₫ - 52%
2/0 Đen Tuyền - Phủ bạc
43.000₫ 90.000₫ - 52%
0/00 Thuốc Nâng Tone Giảm Rát, Siêu Thơm
43.000₫ 90.000₫ - 52%
Màu Mix I Ash, Blue, Green, Violet, Yellow, Orange, Red
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/71 Nâu Kiwi - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/71 Nâu Trà Lạnh - Level 3
43.000₫ 90.000₫ - 52%
00/2222 Xanh Tiên Cá - Level 8
45.000₫ 90.000₫ - 50%
00/2222 Forest Green - Level 3
45.000₫ 90.000₫ - 50%
66/2222 Apple Green - Level 7
45.000₫ 90.000₫ - 50%
66/2222 Nâu Lạnh Ánh Rêu - Level 3
45.000₫ 90.000₫ - 50%
44/1188 Xanh Đen Khói - Level 6,7
45.000₫ 90.000₫ - 50%
44/1111 Than Chì - Level 3
45.000₫ 90.000₫ - 50%
00/6655 Hồng San Hô - Level 3
45.000₫ 90.000₫ - 50%
00/6655 Hồng Neon - Level 7
45.000₫ 90.000₫ - 50%
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x
Gọi điện Tư vấn Khuyến mãi Tài khoản Map