CỮ NGÀM TÔNG ĐƠ CẮT TÓC CHẤT LƯỢNG GIÁ TỐT

8 cữ Wahl china gá inox
150.000₫ 190.000₫ - 21%
Cữ nhựa chuyên nghiệp SKIN FADE 6XT
80.000₫ 110.000₫ - 27%
6 Cữ nhựa chuyên nghiệp SKIN FADE 6TD
80.000₫ 120.000₫ - 33%
Cữ chuyên nghiệp 1.5mm 3mm 4.5mm SKIN FADE 6F
110.000₫ 160.000₫ - 31%
Cữ Bộ 1.5mm 3mm 4.5mm chính hãng Skin Fade 3C
90.000₫ 120.000₫ - 25%
Cữ Bộ 1.5mm 3mm 4.5mm chính hãng Skin Fade 3B
90.000₫ 120.000₫ - 25%
Bộ 2 Cữ 3mm chính hãng Skin Fade 2A
60.000₫ 80.000₫ - 25%
Bộ 2 Cữ 1.5mm 4.5mm chính hãng Skin fade 2FR
70.000₫ 90.000₫ - 22%
Cữ 3mm replica gá thép
80.000₫ 100.000₫ - 20%
Bộ 8 cữ chốt thép GS2 cao cấp
140.000₫ 290.000₫ - 52%
Bộ 8 cữ nhựa GP1 cao cấp
120.000₫ 150.000₫ - 20%
10 cữ màu
180.000₫
Cữ 4.5mm SKIN FADE
60.000₫
Cữ 1.5mm SKIN FADE
40.000₫
CỮ LẺ
40.000₫
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x
Gọi điện Tư vấn Đơn hàng Tài khoản Map