Cữ ngàm tông đơ

8 cữ Wahl china gá inox
150.000₫ 190.000₫ - 21%
Cữ nhựa tông đơ chuyên nghiệp SKIN FADE 6XT
80.000₫ 110.000₫ - 27%
Cữ Bộ 1.5mm 3mm 4.5mm chính hãng Skin Fade 3C
90.000₫ 120.000₫ - 25%
Cữ Bộ 1.5mm 3mm 4.5mm chính hãng Skin Fade 3B
90.000₫ 120.000₫ - 25%
Cữ 3mm chính hãng Skin Fade 2A
60.000₫ 80.000₫ - 25%
Cữ 1.5mm replica gá thép
80.000₫
Khay chứa cữ cao cấp
80.000₫
10 cữ màu
180.000₫
Cữ 4.5mm SKIN FADE
60.000₫
Cữ 1.5mm SKIN FADE
45.000₫
Bộ 8 cữ Replica Copy 1:1
350.000₫
CỨ LẺ
40.000₫
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x