Nhuộm từ LV7

9/17 Nâu Trà Sữa - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/71 Nâu Khói - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/11 Xám Chì - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/58 Nâu Hồng - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/51 Nâu Vàng Khói - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
8/43 Cam Đất - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
6/43 Cam Tây - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/45 Đỏ Rượu Vang - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
5/66 Tím Than - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
9/61 Hồng Trà - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
2/8 Xanh Đen - Level 6,7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/18 Xanh Than - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
7/71 Nâu Kiwi - Level 7
43.000₫ 90.000₫ - 52%
66/2222 Apple Green - Level 7
45.000₫ 90.000₫ - 50%
44/1188 Xanh Đen Khói - Level 6,7
45.000₫ 90.000₫ - 50%
00/6655 Hồng Neon - Level 7
45.000₫ 90.000₫ - 50%
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x
Gọi điện Tư vấn Khuyến mãi Tài khoản Map