📌【Mã giảm giá】Trong tháng này Áp dụng tại Website và Cửa hàng.


 MÃ: TKT20K ( khi đơn hàng đạt 500k ) giảm 20k
✔  MÃ: TKT50K ( khi đơn hàng đạt 3 triệu ) giảm 50k
✔  MÃ: TKT100K ( khi đơn hàng đạt 5 triệu ) giảm 100k

Áp dụng tại Website: Nhập chính xác mã của bạn tại phần Thanh toán khi điền thông tin

Áp dụng tại Cửa hàng: Đưa mã giảm giá cho nhân viên để được giảm giá.

*Lưu ý: Khi sử dụng mã giảm giá

- Mỗi tháng sẽ có 1 mã giảm giá khác nhau.

- Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.

- Mã áp dụng tối đa 1 tháng 1 lần.

- Mã hết tháng sẽ hết tác dụng.

 

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0934352155
x