ĐỘNG LỰC THÀNH CÔNG

CÓ TÂM ẮT CÓ TẦM

CÓ TÂM ẮT CÓ TẦM NGƯỜI THÔNG MINH: Công ty trả lương 5 triệu thì làm việc đúng 5 triệu, không hơn và cũng không kém, bởi vì sợ mình thiệt, sợ khổ bản thân mình. 10 năm sau vẫn lương 5 triệu. Khiến mình mãi thiệt. NGƯỜI TRÍ TUỆ: Công ty trả lương 5 triệu, đồng ý và bỏ ra côn...
29/06/2022
Khách đăng nhập
Khách đăng ký
Hotline: 0934352155
x